Кропивницька влада визначилася кому телетюнери видадуть безкоштовно

У Кропивницькому затвердили Порядок використання бюджетних коштів, передбачених для забезпечення одиноких жителів міста засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради сьогодні, 12 лютого.

За інформацією начальника управління соціальної підтримки населення Юлії Вовк, забезпечення телетюнерами окремих категорій громадян здійснюється на безоплатній основі з розрахунку один телетюнер на одне житлове приміщення.

— Телетюнерами забезпечуються одинокі особи (громадяни, що не мають працездатних родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати), середньомісячний сукупний дохід яких за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність та зареєстровані в обласному центрі, — зауважила Юлія Вовк. — Для отримання телетюнера необхідно подати заяву на ім'я міського голови до відділу по роботі зі зверненнями громадян Міської ради міста Кропивницького за встановленою формою.

До заяви додаються наступні документи:

копія паспорта громадянина України (сторінки 1, 2 та сторінки, де зазначено останнє місце реєстрації) або копія ID-карти з обох боків (до неї — копія витягу з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання або довідки про реєстрацію місця проживання особи);
копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби та мають про це відмітку в паспорті);
оригінал довідки про склад сім'ї із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та дати народження всіх членів сім'ї, що проживають і зареєстровані за даною адресою;
оригінал довідки про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення;
копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності, якщо заявник є особою з інвалідністю.

Розгляд заяв здійснює Комісія з розгляду питань щодо забезпечення мешканців міста засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення, що затверджується розпорядженням міського голови. Підставою для забезпечення мешканців міста телетюнерами є розпорядження міського голови, після видання якого протягом 10 днів заявників письмово повідомлятимуть про прийняте рішення. Отримавши відповідне обладнання, управління соціального захисту населення має впродовж 10 днів забезпечити вручення телетюнерів мешканцям міста за місцем їх проживання.