kankuli-v-2016—2017-navchalnomu-roc-shkln-studentsk-rozklad-dati_121