У Кіровограді рекламу, вивіски та назви підприємств писатимуть виключно українською

Мовою роботи, дiловодствa і документації всіх органів місцевого самоврядування, пiдприємств, устaнов тa оргaнiзaцiй комунaльної форми влaсностi, мовою офiцiйних оголошень i повiдомлень в обласному центрі є держaвнa мовa – українська.

Таку норму затвердила міська рада прийнятим 15 лютого рішенням «Про зaходи щодо зaбезпечення регiонaльної мовної полiтики в обласному центрі», повідомляється на сайті Кропивницької міськради.

Відповідно, встановлюється, що на території обласного центру всі назви установ, підприємств, організацій, вивіски, плакати, афіші, публічні повідомлення, рекламні оголошення та будь-які інші форми аудіо- і візуальної рекламної продукції, інформація для споживачів товарів та послуг виконується державною мовою відповідно до законодавства України.

Крім того, у всіх сферах громадського обслуговування громадян в обласному центрі при реалізації товарів і наданні послуг першочергово використовується державна мова. І лише на прохання споживача суб'єкт господарювання може використовувати будь-яку іншу іноземну мову для повного донесення інформації про товари та послуги та для належного обслуговування споживачів. У всіх закладах сфери громадського харчування обов'язкова наявність меню, виконаного державною мовою. При обслуговуванні відвідувачів персонал зобов'язується першочергово пропонувати меню українською мовою і лише на вимогу відвідувача надати меню будь-якою іншою мовою за її наявності.

Міська рада доручила департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Кіровоградської міської ради направити звернення міської ради міста голові Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, голові управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області та начальнику міського управління Держпродспоживслужби та здійснити роз'яснювальну роботу з суб'єктами господарської діяльності, що здійснюють свою діяльність на території міста, щодо необхідності приведення своєї діяльності у відповідність до положень прийнятого рішення.

У зверненні, прийнятому міською радою, йдеться:

«Відповідно до статті 4 Закону України від 12.05.91 N 1023-XII «Про захист прав споживачів» споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на належну якість обслуговування. Належною є така якість обслуговування, яка відповідає встановленим законодавством нормам. Подібні норми відповідно можуть встановлюватись і в актах локальної нормотворчості органів місцевого самоврядування.

Відповідно до Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 465/2011, на Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів та її територіальні підрозділи покладений функціонал щодо державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і рекламу в цій сфері.

Відповідно до перепису населення серед етнічного складу населення міста Кропивницького, понад 85 % займають українці. Означені факти є об'єктивним чинником необхідності захисту української мови на території обласного центру. Керуючись вказаними мотивами, своїм рішенням «Про заходи щодо забезпечення регіональної мовної політики в місті Кропивницькому» Міська рада в межах компетенції встановила на виконання норм чинного законодавства основні засади мовної політики при наданні суб'єктами господарювання на території міста послуг в сфері обслуговування населення та розміщення рекламної продукції. Дотримання означених положень є обов'язковим на території міста.

Норми, прийняті Міською радою, передбачають низку концептуальних ініціатив у частині регулювання діяльності суб'єктів господарськоїдіяльності. Так, Міська рада чітко визначила, що рекламні оголошення, вивіски, плакати, афіші, повідомлення та інші форми аудіо- і візуальної рекламної продукції повинні виконуватись українською мовою, за виключенням назв закладів, що можуть бути прописаніанглійською або іншими мовами із зазначенням їх перекладу чи транслітерації українською мовою. Суб'єкти господарювання на території міста повинні надавати послуги у сфері обслуговування (спілкування із клієнтами, меню в закладах громадського харчування тощо) першочергово українською мовою і переходити на іноземну (англійську, російську та ін.) мову виключно на прохання споживача, у випадку, коли це є прийнятним для обох сторін. Порушення вказаних норм є неповагою до споживачів послуг – носіїв української мови та містить в собі ознаки порушення прав споживачів.

Втім, органи місцевого самоврядування позбавлені функцій контролю за дотриманням законодавства у сфері захисту прав споживачів. Це зумовлює необхідність проведення роз'яснювальної роботи Міською радою та її виконавчих органів з суб'єктами господарської діяльності, що здійснюють свою діяльність на території міста Кропивницького, щодо необхідності приведення своєї діяльності у відповідність до положень цього рішення. А також необхідність інтенсивної співпраці Міської ради, Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області щодо дотримання суб'єктами господарювання засадничих аспектів мовного законодавства на території міста Кропивницького.

Кодекс України про адміністративні правопорушення встановлює відповідальність осіб, винних у порушенні правил надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг (стаття 155 КУпАП), та відповідальність осіб, винних у невиконанні законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, про проведення перевірки діяльності по наданню послуг громадянам-споживачам (стаття 1882 КУпАП). За статтею 2444 КУпАП саме на Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів покладені функції щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про захист прав громадян-споживачів за вищевказаними статтями.

З огляду на вищеозначене, Міська рада звертається з проханням оперативно в межах компетенції реагувати на будь-які порушення прав споживачів, зокрема, в частині дотримання положень рішення Міської ради міста Кропивницького «Про заходи щодо забезпечення регіональної мовної політики в місті Кропивницькому», шляхом застосування механізмів, визначених законодавством.